Tiền ảo là gì? Tiền ảo có thật sự “ảo” hay không?

Người Việt chúng ta hễ nghe chữ “ảo” là liên tưởng tới cái gì không có thật và gắn cho nó cái mác “lừa đảo”. Vậy hãy cùng nhau tìm hiểu xem tiền ảo là gì nhé!