Các việc cần làm để chuẩn bị vào Mainnet Pi Network

Pi Network vừa có thông báo về lộ trình và đưa ra các bước cần chuẩn bị cho tài khoản của bạn để chuyển vào Mainnet Bước 1: Tải app Pi Browser Hãy vào App Store / Google Play Store, search từ khóa “pi browser” và cài đặt app này vào điện thoại, Pi Browser…

Pi Network chuẩn bị Mainnet

Mình xin dịch lại thông báo từ PCT như sau: Để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn Mainnet, chúng tôi hiện đang ra mắt một số ứng dụng di động liên quan đến Mainnet, giúp cho cộng đồng có thời gian để tìm hiểu, đặt câu hỏi và lựa chọn trước các thiết đặt trước…