Cài đặt môi trường ảo hóa (Virtualization hay Hyper-V) là bước đầu tiên quan trọng nhất để bảo đảm Pi Node hoạt động được trên máy tính chạy Windows, bạn hãy thực hiện đầy đủ các bước hướng dẫn trong bài viết này nhé.

Cập nhật Windows:

Cập nhật Windows version 2004 (20H2 trở lên), xem hướng dẫn tại đây: https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/t%E1%BA%A3i-b%E1%BA%A3n-c%E1%BA%ADp-windows-10-5-2021-7d20e88c-0568-483a-37bc-c3885390d212

Kích hoạt tính năng Virtualization (máy ảo)

Đầu tiên, hãy kiểm tra máy bạn đã bật tính năng ảo hóa hay chưa, xem bài viết này: https://tradevn.net/congdong/node-pi/kiem-tra-xem-intel-virtualization-vt-da-bat-chua/

Mở PowerShell:

Làm như hình sau:

Chạy lệnh bật máy ảo:

Khi cửa sổ PowerShell mở ra, hãy copy và dán dòng code sau đây và nhấn Enter:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

Nếu thấy như hình dưới đây là thành công

Tiếp theo, chạy thêm một lệnh nữa:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Sau khi chạy thành công cả 2 lệnh, khởi động lại PC.

Tải và cài đặt bản cập nhật Linux kernel:

Download bản cập nhật mới nhất: WSL Linux kernel tại đường link sau:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl2-kernel#download-the-linux-kernel-update-package

Sau đó, mở lại PowerShell, chạy lệnh sau:

wsl --set-default-version 2

Chú ý:
Hãy giữ WSL mặc định, không được cài đặt bất kỳ distributions nào khác của Linux như: Ubuntu, kali,…

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *